• gitee(Gitee 新政被喷惨了)

    gitee(Gitee 新政被喷惨了)

    电脑百科  |  07-13  |  41个浏览

    大量开源仓库被关闭,必须先审核再上线,Gitee:无奈之举Gitee 宣布开源库将先审再上线5 月 18 日,不少开发者发现,Gitee 突然推出了一条新政策:开源库必须得先审核再上线。在 Gitee 上,很多 star...

1